HTML Colors
The table below shows the HTML colors commonly supported by browsers

 
Snow
fffafa

 
GhostWhite
f8f8ff

 
WhiteSmoke
f5f5f5

 
Gainsboro
dcdcdc

 
FloralWhite
fffaf0

 
OldLace
fdf5e6

 
Linen
faf0e6

 
AntiqueWhite
faebd7

 
PapayaWhip
ffefd5

 
BlanchedAlmond
ffebcd

 
Bisque
ffe4c4

 
PeachPuff
ffdab9

 
NavajoWhite
ffdead

 
Moccasin
ffe4b5

 
Cornsilk
fff8dc

 
Ivory
fffff0

 
LemonChiffon
fffacd

 
Seashell
fff5ee

 
Honeydew
f0fff0

 
MintCream
f5fffa

 
Azure
f0ffff

 
AliceBlue
f0f8ff

 
lavender
e6e6fa

 
LavenderBlush
fff0f5

 
MistyRose
ffe4e1

 
White
ffffff

 
Black
000000

 
DarkSlateGray
2f4f4f

 
DimGrey
696969

 
SlateGrey
708090

 
LightSlateGray
778899

 
Grey
bebebe

 
LightGray
d3d3d3

 
MidnightBlue
191970

 
NavyBlue
000080

 
CornflowerBlue
6495ed

 
DarkSlateBlue
483d8b

 
SlateBlue
6a5acd

 
MediumSlateBlue
7b68ee

 
LightSlateBlue
8470ff

 
MediumBlue
0000cd

 
RoyalBlue
4169e1

 
Blue
0000ff

 
DodgerBlue
1e90ff

 
DeepSkyBlue
00bfff

 
SkyBlue
87ceeb

 
LightSkyBlue
87cefa

 
SteelBlue
4682b4

 
LightSteelBlue
b0c4de

 
LightBlue
add8e6

 
PowderBlue
b0e0e6

 
PaleTurquoise
afeeee

 
DarkTurquoise
00ced1

 
MediumTurquoise
48d1cc

 
Turquoise
40e0d0

 
Cyan
00ffff

 
LightCyan
e0ffff

 
CadetBlue
5f9ea0

 
MediumAquamarine
66cdaa

 
Aquamarine
7fffd4

 
DarkGreen
006400

 
DarkOliveGreen
556b2f

 
DarkSeaGreen
8fbc8f

 
SeaGreen
2e8b57

 
MediumSeaGreen
3cb371

 
LightSeaGreen
20b2aa

 
PaleGreen
98fb98

 
SpringGreen
00ff7f

 
LawnGreen
7cfc00

 
Green
00ff00

 
Chartreuse
7fff00

 
MedSpringGreen
00fa9a

 
GreenYellow
adff2f

 
LimeGreen
32cd32

 
YellowGreen
9acd32

 
ForestGreen
228b22

 
OliveDrab
6b8e23

 
DarkKhaki
bdb76b

 
PaleGoldenrod
eee8aa

 
LtGoldenrodYello
fafad2

 
LightYellow
ffffe0

 
Yellow
ffff00

 
Gold
ffd700

 
LightGoldenrod
eedd82

 
goldenrod
daa520

 
DarkGoldenrod
b8860b

 
RosyBrown
bc8f8f

 
IndianRed
cd5c5c

 
SaddleBrown
8b4513

 
Sienna
a0522d

 
Peru
cd853f

 
Burlywood
deb887

 
Beige
f5f5dc

 
Wheat
f5deb3

 
SandyBrown
f4a460

 
Tan
d2b48c

 
Chocolate
d2691e

 
Firebrick
b22222

 
Brown
a52a2a

 
DarkSalmon
e9967a

 
Salmon
fa8072

 
LightSalmon
ffa07a

 
Orange
ffa500

 
DarkOrange
ff8c00

 
Coral
ff7f50

 
LightCoral
f08080

 
Tomato
ff6347

 
OrangeRed
ff4500

 
Red
ff0000

 
HotPink
ff69b4

 
DeepPink
ff1493

 
Pink
ffc0cb

 
LightPink
ffb6c1

 
PaleVioletRed
db7093

 
Maroon
b03060

 
MediumVioletRed
c71585

 
VioletRed
d02090

 
Magenta
ff00ff

 
Violet
ee82ee

 
Plum
dda0dd

 
Orchid
da70d6

 
MediumOrchid
ba55d3

 
DarkOrchid
9932cc

 
DarkViolet
9400d3

 
BlueViolet
8a2be2

 
Purple
a020f0

 
MediumPurple
9370db

 
Thistle
d8bfd8

 
Snow1
fffafa

 
Snow2
eee9e9

 
Snow3
cdc9c9

 
Snow4
8b8989

 
Seashell1
fff5ee

 
Seashell2
eee5de

 
Seashell3
cdc5bf

 
Seashell4
8b8682

 
AntiqueWhite1
ffefdb

 
AntiqueWhite2
eedfcc

 
AntiqueWhite3
cdc0b0

 
AntiqueWhite4
8b8378

 
Bisque1
ffe4c4

 
Bisque2
eed5b7

 
Bisque3
cdb79e

 
Bisque4
8b7d6b

 
PeachPuff1
ffdab9

 
PeachPuff2
eecbad

 
PeachPuff3
cdaf95

 
PeachPuff4
8b7765

 
NavajoWhite1
ffdead

 
NavajoWhite2
eecfa1

 
NavajoWhite3
cdb38b

 
NavajoWhite4
8b795e

 
LemonChiffon1
fffacd

 
LemonChiffon2
eee9bf

 
LemonChiffon3
cdc9a5

 
LemonChiffon4
8b8970

 
Cornsilk1
fff8dc

 
Cornsilk2
eee8cd

 
Cornsilk3
cdc8b1

 
Cornsilk4
8b8878

 
Ivory1
fffff0

 
Ivory2
eeeee0

 
Ivory3
cdcdc1

 
Ivory4
8b8b83

 
Honeydew1
f0fff0

 
Honeydew2
e0eee0

 
Honeydew3
c1cdc1

 
Honeydew4
838b83

 
LavenderBlush1
fff0f5

 
LavenderBlush2
eee0e5

 
LavenderBlush3
cdc1c5

 
LavenderBlush4
8b8386

 
MistyRose1
ffe4e1

 
MistyRose2
eed5d2

 
MistyRose3
cdb7b5

 
MistyRose4
8b7d7b

 
Azure1
f0ffff

 
Azure2
e0eeee

 
Azure3
c1cdcd

 
Azure4
838b8b

 
SlateBlue1
836fff

 
SlateBlue2
7a67ee

 
SlateBlue3
6959cd

 
SlateBlue4
473c8b

 
RoyalBlue1
4876ff

 
RoyalBlue2
436eee

 
RoyalBlue3
3a5fcd

 
RoyalBlue4
27408b

 
Blue1
0000ff

 
Blue2
0000ee

 
Blue3
0000cd

 
Blue4
00008b

 
DodgerBlue1
1e90ff

 
DodgerBlue2
1c86ee

 
DodgerBlue3
1874cd

 
DodgerBlue4
104e8b

 
SteelBlue1
63b8ff

 
SteelBlue2
5cacee

 
SteelBlue3
4f94cd

 
SteelBlue4
36648b

 
DeepSkyBlue1
00bfff

 
DeepSkyBlue2
00b2ee

 
DeepSkyBlue3
009acd

 
DeepSkyBlue4
00688b

 
SkyBlue1
87ceff

 
SkyBlue2
7ec0ee

 
SkyBlue3
6ca6cd

 
SkyBlue4
4a708b

 
LightSkyBlue1
b0e2ff

 
LightSkyBlue2
a4d3ee

 
LightSkyBlue3
8db6cd

 
LightSkyBlue4
607b8b

 
SlateGray1
c6e2ff

 
SlateGray2
b9d3ee

 
SlateGray3
9fb6cd

 
SlateGray4
6c7b8b

 
LightSteelBlue1
cae1ff

 
LightSteelBlue2
bcd2ee

 
LightSteelBlue3
a2b5cd

 
LightSteelBlue4
6e7b8b

 
LightBlue1
bfefff

 
LightBlue2
b2dfee

 
LightBlue3
9ac0cd

 
LightBlue4
68838b

 
LightCyan1
e0ffff

 
LightCyan2
d1eeee

 
LightCyan3
b4cdcd

 
LightCyan4
7a8b8b

 
PaleTurquoise1
bbffff

 
PaleTurquoise2
aeeeee

 
PaleTurquoise3
96cdcd

 
PaleTurquoise4
668b8b

 
CadetBlue1
98f5ff

 
CadetBlue2
8ee5ee

 
CadetBlue3
7ac5cd

 
CadetBlue4
53868b

 
Turquoise1
00f5ff

 
Turquoise2
00e5ee

 
Turquoise3
00c5cd

 
Turquoise4
00868b

 
Cyan1
00ffff

 
Cyan2
00eeee

 
Cyan3
00cdcd

 
Cyan4
008b8b

 
DarkSlateGray1
97ffff

 
DarkSlateGray2
8deeee

 
DarkSlateGray3
79cdcd

 
DarkSlateGray4
528b8b

 
Aquamarine1
7fffd4

 
Aquamarine2
76eec6

 
Aquamarine3
66cdaa

 
Aquamarine4
458b74

 
DarkSeaGreen1
c1ffc1

 
DarkSeaGreen2
b4eeb4

 
DarkSeaGreen3
9bcd9b

 
DarkSeaGreen4
698b69

 
SeaGreen1
54ff9f

 
SeaGreen2
4eee94

 
SeaGreen3
43cd80

 
SeaGreen4
2e8b57

 
PaleGreen1
9aff9a

 
PaleGreen2
90ee90

 
PaleGreen3
7ccd7c

 
PaleGreen4
548b54

 
SpringGreen1
00ff7f

 
SpringGreen2
00ee76

 
SpringGreen3
00cd66

 
SpringGreen4
008b45

 
Green1
00ff00

 
Green2
00ee00

 
Green3
00cd00

 
Green4
008b00

 
Chartreuse1
7fff00

 
Chartreuse2
76ee00

 
Chartreuse3
66cd00

 
Chartreuse4
458b00

 
OliveDrab1
c0ff3e

 
OliveDrab2
b3ee3a

 
OliveDrab3
9acd32

 
OliveDrab4
698b22

 
DarkOliveGreen1
caff70

 
DarkOliveGreen2
bcee68

 
DarkOliveGreen3
a2cd5a

 
DarkOliveGreen4
6e8b3d

 
Khaki1
fff68f

 
Khaki2
eee685

 
Khaki3
cdc673

 
Khaki4
8b864e

 
LightGoldenrod1
ffec8b

 
LightGoldenrod2
eedc82

 
LightGoldenrod3
cdbe70

 
LightGoldenrod4
8b814c

 
LightYellow1
ffffe0

 
LightYellow2
eeeed1

 
LightYellow3
cdcdb4

 
LightYellow4
8b8b7a

 
Yellow1
ffff00

 
Yellow2
eeee00

 
Yellow3
cdcd00

 
Yellow4
8b8b00

 
Gold1
ffd700

 
Gold2
eec900

 
Gold3
cdad00

 
Gold4
8b7500

 
Goldenrod1
ffc125

 
Goldenrod2
eeb422

 
Goldenrod3
cd9b1d

 
Goldenrod4
8b6914

 
DarkGoldenrod1
ffb90f

 
DarkGoldenrod2
eead0e

 
DarkGoldenrod3
cd950c

 
DarkGoldenrod4
8b6508

 
RosyBrown1
ffc1c1

 
RosyBrown2
eeb4b4

 
RosyBrown3
cd9b9b

 
RosyBrown4
8b6969

 
IndianRed1
ff6a6a

 
IndianRed2
ee6363

 
IndianRed3
cd5555

 
IndianRed4
8b3a3a

 
Sienna1
ff8247

 
Sienna2
ee7942

 
Sienna3
cd6839

 
Sienna4
8b4726

 
Burlywood1
ffd39b

 
Burlywood2
eec591

 
Burlywood3
cdaa7d

 
Burlywood4
8b7355

 
Wheat1
ffe7ba

 
Wheat2
eed8ae

 
Wheat3
cdba96

 
Wheat4
8b7e66

 
Tan1
ffa54f

 
Tan2
ee9a49

 
Tan3
cd853f

 
Tan4
8b5a2b

 
Chocolate1
ff7f24

 
Chocolate2
ee7621

 
Chocolate3
cd661d

 
Chocolate4
8b4513

 
Firebrick1
ff3030

 
Firebrick2
ee2c2c

 
Firebrick3
cd2626

 
Firebrick4
8b1a1a

 
Brown1
ff4040

 
Brown2
ee3b3b

 
Brown3
cd3333

 
Brown4
8b2323

 
Salmon1
ff8c69

 
Salmon2
ee8262

 
Salmon3
cd7054

 
Salmon4
8b4c39

 
LightSalmon1
ffa07a

 
LightSalmon2
ee9572

 
LightSalmon3
cd8162

 
LightSalmon4
8b5742

 
Orange1
ffa500

 
Orange2
ee9a00

 
Orange3
cd8500

 
Orange4
8b5a00

 
DarkOrange1
ff7f00

 
DarkOrange2
ee7600

 
DarkOrange3
cd6600

 
DarkOrange4
8b4500

 
Coral1
ff7256

 
Coral2
ee6a50

 
Coral3
cd5b45

 
Coral4
8b3e2f

 
Tomato1
ff6347

 
Tomato2
ee5c42

 
Tomato3
cd4f39

 
Tomato4
8b3626

 
OrangeRed1
ff4500

 
OrangeRed2
ee4000

 
OrangeRed3
cd3700

 
OrangeRed4
8b2500

 
Red1
ff0000

 
Red2
ee0000

 
Red3
cd0000

 
Red4
8b0000

 
DeepPink1
ff1493

 
DeepPink2
ee1289

 
DeepPink3
cd1076

 
DeepPink4
8b0a50

 
HotPink1
ff6eb4

 
HotPink2
ee6aa7

 
HotPink3
cd6090

 
HotPink4
8b3a62

 
Pink1
ffb5c5

 
Pink2
eea9b8

 
Pink3
cd919e

 
Pink4
8b636c

 
LightPink1
ffaeb9

 
LightPink2
eea2ad

 
LightPink3
cd8c95

 
LightPink4
8b5f65

 
PaleVioletRed1
ff82ab

 
PaleVioletRed2
ee799f

 
PaleVioletRed3
cd6889

 
PaleVioletRed4
8b475d

 
Maroon1
ff34b3

 
Maroon2
ee30a7

 
Maroon3
cd2990

 
Maroon4
8b1c62

 
VioletRed1
ff3e96

 
VioletRed2
ee3a8c

 
VioletRed3
cd3278

 
VioletRed4
8b2252

 
Magenta1
ff00ff

 
Magenta2
ee00ee

 
Magenta3
cd00cd

 
Magenta4
8b008b

 
Orchid1
ff83fa

 
Orchid2
ee7ae9

 
Orchid3
cd69c9

 
Orchid4
8b4789

 
Plum1
ffbbff

 
Plum2
eeaeee

 
Plum3
cd96cd

 
Plum4
8b668b

 
MediumOrchid1
e066ff

 
MediumOrchid2
d15fee

 
MediumOrchid3
b452cd

 
MediumOrchid4
7a378b

 
DarkOrchid1
bf3eff

 
DarkOrchid2
b23aee

 
DarkOrchid3
9a32cd

 
DarkOrchid4
68228b

 
Purple1
9b30ff

 
Purple2
912cee

 
Purple3
7d26cd

 
Purple4
551a8b

 
MediumPurple1
ab82ff

 
MediumPurple2
9f79ee

 
MediumPurple3
8968cd

 
MediumPurple4
5d478b

 
Thistle1
ffe1ff

 
Thistle2
eed2ee

 
Thistle3
cdb5cd

 
Thistle4
8b7b8b

 
grey11
1c1c1c

 
grey21
363636

 
grey31
4f4f4f

 
grey41
696969

 
grey51
828282

 
grey61
9c9c9c

 
grey71
b5b5b5

 
gray81
cfcfcf

 
gray91
e8e8e8

 
DarkGrey
a9a9a9

 
DarkBlue
00008b

 
DarkCyan
008b8b

 
DarkMagenta
8b008b

 
DarkRed
8b0000

Total Accounts: 100,546
Total Applications: 6,490
Total Files: 218,719
Total Downloads: 6,564,337
Total Stored: 15.69GB
IndiDictionary(Eng-Eng)
by ashishi
IndiDictionary(Eng-Mar)
by ashishi
IndiDictionary(Eng-Hindi)
by ashishi
Caccia al Quadro
by mikesac
Naija Lyrics Wiki - ME
by trinisoftinc
Advertising  /  Build  /  Terms  /  Comments  /  Libraries  /  Devices  /  Clients  /  Forum  /  blog  /  xhtml
Consulting - Buy, Run, Invest - ©2011 Astrient Labs, LLC 
Buy, Run, Invest Consulting